fbpx

Metoder

Vi aftaler sammen hvad der giver bedst mening for netop jeres familie.

Dernæst sætter vi os sammen nogle mål i forhold til, hvad der ønskes opnået og hvordan arbejdsgangen er på vejen dertil.

Jeg sørger for, at alle får taletid og bliver med inddraget, således alle i familien føler sig ansvarliggjort for, at bidrage til en ændring.

Min teoretiske tilgang er den systemiske  og narrative referenceramme, hvor alt ses og forståes som en helhed.

Det er også muligt at starte et forløb op individuelt, hvor vi sammen arbejder på konstruktive løsninger, så familielivet bliver lettere.

Det er væsentligt at du/I er indstillet på at arbejde for at finde fælles værdier med fokus på, hvad I som famile vil prioriterer. Ligesom det er vigtigt, at få lavet aftaler som alle kan accepterer, i forhold til tidligere familie. Herunder hvordan kontakten/samarbejdet skal være.

Hvad skal der samarbejdes om ?, hvad fungerer bedst for barnet og hvordan lærer du/I at acceptere, at der også er en anden familie (ex-partnerens), så det ikke opleves som en trussel, at barnet feks bedre kan lide være hos den anden familier. Det er vigtigt at være opmærksom på, at samarbejdet ofte ændre sig i kraft af, at barnet bliver ældre og I som nyt par lærer hinanden bedre og bedre at kende, også som forældre til både biologiske og ikke biologiske børn.

Jeg arbejder med hjemmeøvelser, hvor du/I får opmærksomhedspunkter med hjem, som vi sammen kan udforske næste gang du/I kommer.

Hvis du /I booker et forløb på min. 5 gange, er det også muligt med korte sparringer pr telefon mellem kl 8.15-9.00 alle hverdage.

Husk jeg har tavshedspligt og er ikke forpligtet til journalskrivning, ligesom du kan være helt anonym.

 

Supervisionsopgaver.

Jeg ved hvor vigtigt det er, at få afløb/sparring, når du arbejder med andre mennesker, hvorfor det er afgørende at få supervision.

Jeg arbejder med reflekterende teams, individuel supervision, opdeling af fokusområder blandt aktører i teamet, dvs. alt udfra hvad det giver bedst mening for den der skal modtager supervision.  Vi aftaler fra gang til gang hvordan det skal forløbe og dermed forventes det, at du/I som teams tager bevidst stilling hertil.

 

 

 

 

 

 

Individuelle samtaler

Jeg tilbyder individuelle samtaler med baggrund i din problemstilling 50 min. varighed. Metoden er den systemiske og narrative tilgang, med udgangspunkt i familien som en helhed, hvor alle er en vigtig brik i puslespillet.

Samtaler i hjemmet

Samtaler hos dig/jer, hvis I føler jer mere trygge i egne rammer. Måske oplever du det er svært at komme ud, eller at det er nemmest hvis du kan vise præcis hvor og hvordan en given problemstilling opstår. Jeg kan møde dig alene, eller dig og din familie, i dit hjemlige miljø, og jeg har stor erfaring i at arbejde ydmygt og respektfuldt på din hjemmebane.

Støtte til samtaler

Støtte ved samtaler vedrørende børnene, f.eks. i skolen, institutioner eller andre steder. Oplever du at det kan være svært at høre og forstå hvad der bliver sagt om dit barn, eller oplever du at det kan være svært at formidle dit synspunkt, så kan jeg hjælpe. Vi forbereder mødet kort pr. telefon, ligesom vi afsætter ca. 10 min forberedelse inden mødet, så vi er godt rustet til at lytte, forstå og handle.

Tilbud til kommuner

Til kommunerne tilbyder jeg overvåget samvær, samt behandlingsopgaver. Jeg tilbyder overvåget samvær hos mig eller hvor samværet ønskes. Jeg tilbyder familiebehandling i hjemmet, når problemerne er mest aktuelle, som en alternativ foranstaltning, til en eventuel anbringelse. Jeg kan rykke ud både weekender og aftener, alt efter behovet.

Jeg tilbyder supervision af grupper, med baggrund i den systemiske og narrative tilgang. Vi aftaler hvordan det passer bedst på jeres arbejdsplads – om I måske vil arbejde med refleksive teams, videotilbagemeldinger, eller helt individuelt

I Supervision ud fra systemteorien er der fokus på sammenhænge og relationer i et holistisk perspektiv. Handlingen kan ikke stå alene, men må ses og forstås i den kontekst og i de relationer som dannede baggrund for den eksakte handling. En måde at forstå supervision på er at det bidrager til overblik og indsigt. Du bliver støttet til at skabe et bedre fagligt og personligt overblik over dine handle- og forståelsesmuligheder. Via Supervisionen får du mulighed for at finde nye tilgange og vinkler på sager der skaber udfordringer. 

Kontakt og hør nærmere

Kontakt mig gerne helt uforpligtende på 31155210, eller på info@trygtterapi.dk

Så kan vi sammen tale om dit/jeres ønske og hvordan jeg kan hjælpe dig og sammensætte et skræddersyet program til dig og din familie.

Hvis jeg er optaget, så indtal gerne en besked, og jeg vender hurtigst muligt tilbage.

Hvis samtalen skal være hos mig, er det Irma Pedersens gade 87, 11. sal, 8000 Aarhus C. Bus nr. 33 kører hertil, ligesom der er tre timers fri parkering på Bernhard Jensens Boulevard.

Suzanne Baltzersen

Tlf: 31155210
Email: info@trygtterapi.dk

Suzanne Baltzersen vil gerne chatte med dig på Skype.