fbpx

Ydelser

Jeg kan hjælpe jer med at finde jeres fælles værdier, så alle i familien føler sig inkluderet. Jeg kan give jer nogle værktøjer der gør dagligdagen nemmere og skabe samhørighed.

Jeg tilbyder at hjælpe dig/jer godt på plads i jeres nye familie konstellation, så især børnene trives.

Jeg tilbyder onlinesamtaler, FaceTimesamtaler, chatsamtaler, telefonsamtaler, samtaler hos mig, samtaler hos dig/jer og deltagelse i møder om f.eks. dit barns trivsel i skole/daginstitution.

Jeg tilbyder desuden gruppeforløb, for både børn og voksne. 

Derudover tilbyder jeg specialpakker til kommuner og virksomheder, herunder supervision. 

Generelt om ydelser

  • Jeg tilbyder individuelle samtaler, med baggrund i din problemstilling af 50 min. varighed, og du vælger selv hvordan du ønsker det ved booking af tiden i min kalender.
  • Jeg tilbyder par samtaler af 90 min. varighed for herigennem at finde frem til jeres individuelle værdisæt og finde frem til nogle fællesnævnere samt eventuelle øvelser.
  • Samtale med alle familiemedlemmer samlet af 90 min. varighed.
  • Støtte ved samtaler vedrørende børnene, f.eks. i skolen, institutioner eller andre steder.
  • Samtaler hos dig/jer hvis I føler jer mere trygge i egne rammer.
  • Jeg tilbyder gruppeforløb for henholdsvis voksne og børn da jeg ved af erfaring at det er værdifuldt ikke at føle sig alene med en given problemstilling
  • Til kommunerne tilbyder jeg overvåget samvær, behandlingsopgaver og supervision.

Individuelle samtaler

Jeg tilbyder individuelle samtaler med baggrund i din problemstilling  af 50 min. varighed. Metoden er den systemiske og narrative tilgang, med udgangspunkt i familien som en helhed, hvor alle er en vigtig brik i puslespillet.

Samtaler i hjemmet

Samtaler hos dig/jer, hvis I føler jer mere trygge i egne rammer. Måske oplever du det er svært at komme ud, eller at det er nemmest hvis du kan vise præcis hvor og hvordan en given problemstilling opstår. Jeg kan møde dig alene, eller hele familien samlet i dit hjemlige miljø,.

Jeg har stor erfaring i, at arbejde ydmygt og respektfuldt på din hjemmebane.

Støtte til samtaler

Støtte ved samtaler vedrørende børnene, f.eks. i skolen, institutioner eller andre steder. Oplever du at det kan være svært at høre og forstå hvad der bliver sagt om dit barn, eller oplever du at det kan være svært at formidle dit synspunkt, så kan jeg hjælpe.

Vi forbereder mødet kort pr. telefon, ligesom vi afsætter ca. 10 min forberedelse inden mødet, så vi er godt rustet til at lytte, forstå og handle.

Tilbud til kommuner

Til kommunerne tilbyder jeg overvåget samvær samt behandlingsopgaver.

Jeg tilbyder overvåget samvær hos mig eller hvor samværet ønskes.

Jeg tilbyder familiebehandling i hjemmet, når problemerne er mest aktuelle, som en alternativ foranstaltning til en eventuel anbringelse.

Jeg kan rykke ud både weekender og aftener, alt efter behovet.

Jeg tilbyder supervision af grupper med baggrund i den systemiske og narrative tilgang. Vi aftaler hvordan det passer bedst på jeres arbejdsplads – om I måske vil arbejde med refleksive teams, video tilbagemeldinger eller helt individuelt

I Supervision ud fra systemteorien er der fokus på sammenhænge og relationer i et holistisk perspektiv.

Handlingen kan ikke stå alene, men må ses og forstås i den kontekst og i de relationer som danner baggrund for den eksakte handling. En måde at forstå supervision på er, at det bidrager til overblik og indsigt.

Du bliver støttet til at skabe et bedre fagligt og personligt overblik over dine handle- og forståelsesmuligheder. Via Supervisionen får du mulighed for at finde nye tilgange og vinkler på sager der skaber udfordringer.

Kontakt og hør nærmere

Kontakt mig gerne helt uforpligtende på 31155210, eller på info@trygtterapi.dk

Så kan vi sammen tale om dit/jeres ønske og hvordan jeg kan hjælpe dig og sammensætte et skræddersyet program til dig og din familie.

Hvis jeg er optaget, så indtal gerne en besked, og jeg vender hurtigst muligt tilbage.

Hvis samtalen skal være hos mig, er det Irma Pedersens gade 87, 11. sal, 8000 Aarhus C. Bus nr. 33 kører hertil, ligesom der er tre timers fri parkering på Bernhard Jensens Boulevard.

Suzanne Baltzersen

Tlf: 31155210
Email: info@trygtterapi.dk

Suzanne Baltzersen vil gerne chatte med dig på Skype.